09338059270

تمرین ۸ : طراحی از حفظ

از مدل خواسته می شود تا پشت سر هم سه حالت مختلف بگیرد و هرکدام نیم دقیقه طول بکشد و سپس از نظر دور شود تا دیگر نتوانیم او را ببینیم. در ظرف یکدقیقه مطابق تمرین ۲ از ین سه حالت طراحی از حرکت و حالت انجام بدهید . حتی اگر حالتها در خاطر شما بصورت مبهمی معلوم است باز هم چیزی را روی کاغذ در مدت یک دقیقه پیاده کنید. پس از اتمام کار مدل دیگر این سه حالت را تکرار نمی کند بلکه سه حالت دیگر میگیرد.

هنگامی که مدل در حال پز گرفتن است از طراحی خودداری کنید . در جای خود بنشینید و مداد را در جیب و دستها را روی دستتان بگذارید تا از کشیدن هرگونه خطی حتی با دست بر حذر باشید . شما همانطور  که شعر را از روی کتاب با بخاطر آوردن شکل حروف آن حفظ می کنید نباید مدل را حفظ کنید بلکه بایستی کل حرکت را نه فقط با دست بلکه با تمام بدنتان حس نمائید.

در آغاز کار شما هم ممکن است مثل سایر شاگردان از کشیدن عاجز شوید ولی هر طور هست , چه خاطره ای از آن حالت دارید و چه ندارید , چند خطی بر روی کاغذ بکشید و بهمین کوشش خود ادامه بدهید. بزودی پی می برید که قادرید یکی از آن سه حالت را بخاطر آورده و طراحی کنید و کمی بعد هم سه حالت را بخاطر خواهید آورد.

احتیاجی نیست که پزها بهم ربط داشته باشند و عاقلانه هم نیست که از یک سیستم جهت بخاطر آوردن آنها استفاده نمائیم زیرا باعث خواهد شد که شما بعدها به هوش و عقل بیشتر از حس که این تمرینها بر اساس آن هستند اهمیت بدهید. هیچ احتیاجی نیست که در یاداوری حالت , از هوش و عقل استفاده کنید, بلکه فقط با عظلات خودتان حرکت و حالت را حس نمائید .

بمحض اینکه دریافتید سه نوع حالت مدل را بخوبی می توانید بخاطر بیاورید, تعداد حالات را به چهار برسانید و بالاخره تا آنجا که توانائی دارید تعداد حالات را بیشتر کنید. در بعضی از کلاسهای من شاگردان در پایان سال قادر بوده اند تا تعداد این حالات را به ده نوع برسانند.

این کار با ضمیر ناخودآگاه عملی غیر ممکن است ولی با استفاده از احساس خالص عملی ممکن میگردد.

این روش طراحی ذهنی تا اندازه ای شبیه احساس لمس در ماشین نویسی است. اگر سعی کنید  آگاهانه جای حروف را پیدا کنید دچار اشتباه می شوید ولی اگر بحس لامسه متکی باسید در صحیح بودن آن بیشتر آن بیشتر موفق خواهید شد.

شما میتوانید طراحی از حفظ را از حالتهای سریع که تعداد آنها بدلخو.اه شماست تمرین کنید. بسهولت هرچند تا از آنها را که می توانید بخاطر بیاورید مورد توجه قرار دهید و سپس پشت به مدل کنید و به طراحی بپردازید. هر موضوعی که برای مطالعه حالت در نظر بگیرید برای طراحی خیالی مناسب خواهد بود- در واقع هر موضوعی برای اینکار مفید است.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۴ الف  طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است