09338059270

تمرین ۱۲: پزهای گروهی

از دو یا سه نفر از افراد کلاس یا دو مدل خواسته می شود که برای دو دقیقه با هم پز بگیرند و حالت آنها چنان باشد که بهم ربط داشته باشد . مثلا دو نفر از آنها دست بدهند و یکی بصورت دیگری نگاه کند و یا دختری به گردن بند دختر دیگری چشم دوخته باشد , یک دکتر در حال معاینه گلوی یک مریض باشد, مسابقه بکس بازی و یا یک باربر در حال کار باشد. موضوعاتی نظیر اینها را نیز می توان در زندگی روزانه مشاهده کرد و از آنها طراحی نمود.

هدفی که از اجرای این تمرینات داریم این است که دو یا سه بدن بعنوان یک واحد در نظر گرفته شوند. اجرای این تمرین اینطوری نباشد که اول یک نفر و سپس نفر دیگر را بکشید بلکه باید حالت کلی را درنظر بگیریم و از روش طراحی خط خطی استفاده نمائیم.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۴ هه طراحی کنید.

پز گرفتن شاگردان : بعد از اینکه کلاس یا گروهی که برای طراحی دور هم جمع شده اند باندازه کافی با اهداف مطالعه شان در طراحی آشنا شدند بایستی برای تمام این مطالعات سریع پزهای مناسبی بگیرند. این عمل باعث می شود شاگردانی که طراحی می کنند بتنوعات بیشتری دست بیابند و شاگردی هم که بجای مدل قرار میگیرد درک بهتری از انگیزه ی حسی حالت مدل را پیدا خواهد نمود.

هنگامی که به تنهایی کار میکنید سعی کنید برای خودتان پز بگیرید. یک پز یک یا دو دقیقه ای بگیرید و نگران این نیاشید که پز خود را با چشم نمی بینید . سعی کنید حالت یعنی جوهر آن را حس نمائید. همانطور که یک کلمه بصورت واحد و بدن توجه به حروف آن بزبان رانده می شود حالت را بصورت واحد در نظر بگیرید. متوجه شوید که چگونه بخش بخصوصی از بدن شما به جلو فشار وارد میآورد و یا سنگینی بدن شما در کجا قرار میگیرد. پس از آن یک طراحی از حالت را از پزی که خود گرفته اید اجرا نمائید.

مطالعات سریع در طراحی از حفظ: بمحض اینکه قادر شدید بسهولت از حفظ طراحی کنید اول آن را با سایر مطالعات یعنی حرکت و عمل , توصیف پز, پز معکوس, و پزهای گروهی ترکیب نمائید. هنگامی که مدل پز گرفته بدون اینکه طراحی انجام بدهید آنرا مطالعه کنید و تنها هنگامی بطراحی از او بپردازید که مدل محل را ترک کرده باشد.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است