09338059270

بخش ۵ _ طراحی حجم پردازی با مرکب – کمپوزیسیون یکروزه

مزاحمت های افکار از پیش ساخته شده: در فراگیری طراحی لازم است خود را از شر مزاحمتهای اطلاعات ناقص از پیش ساخته نجات بدهید. افکار از پیش ساخته شده درباره اشیائی که از آنها تجربه ای واقعی ندارید منجر به شکست شما در دستیابی به دانش حقیقی می شود.

اشکالی که مردم در نگاه کردن به نقاشی دارند این است که بجای اینکه آنرا با واقعیت ربط دهند آنرا به سایر تابلوهایی ربط میدهند که از آنها دانش ناقصی دارند. بچه ها را در هنگامی که تصویری از خانه میکشند نگاه کنید. آنها از خانه هیچگونه تصویری را که قبلا دیده باشند در فکر ندارند و برای آجرها و پوشش سقف سیستمی از قبل تهیه شده را نمیدانند- مگر اینکه با تعلیمات غلط گمراه شده باشند. در مغز و فکر آنها یک خانه حقیقی وجود دارد. که در موقع طراحی حس می کنند دارند آنرا می سازند. من یکی از پسرهایم را که چهار ساله بود دیدم که دارد تصویر یک اژدها را می کشید. او هنگام طراحی , صورت و عظلات خودش را به شکلهای عجیبی در میآورد و بنظر میرسد که واقعا از چیزی که روی کاغذ می کشد می ترسد. اما اغلب اوقات انچه را که طراحی می کنیم برحسب طراحیهایی که دیگران از آن کشیده اند به آن نگاه می کنیم. به طراحی از بدن طوری نگاه نکنید که بوسیله ” تی سین” یا ” رنوار” کشیده شده اند بلکه آنها را با گوشت و استخوان واقعی بسنجید.

اگر شما در صد سالگی بخواهید طرحی از زانو بزنید درک شما از زانو هنوز هم از صورت واقعی آن بسیر بدور است. بسیاری از نقاشان طراحی از زانو را در دوران اولیه ورودشان به مدارس هنری با روش بخصوصی یاد میگیرند و همانرا تا آخر عمر در طراحی مورد استفاده قرار میدهند. اجازه ندهید افکار قبلی در امر انگیزه های بکر و تازه مداخله نماید. افکار فرموله شده قبلی را کنار بگذارید و یا اینکه دائما آنها را با تجارب جدید مورد آزمایش قرار بدهید. وجود حقیقی بازو یا پا را درفضا , نقطه مخالف تصور یا فکری از بازو یا پا بدانید.

تنها چیزی که باعث جلوگیری از محدودیتها و مزاحمتهای افکار پیش ساخته می شود بکار انداختن حواس پنجگانه است. برای شناسائی مدل باید با آن تماس مستقیم حاصل نمود.

درباره زیبایی و واقعیت حرفهای زیادی وجود دارد ولی تمام شاگردان لازم است خود را با حقیقت یعنی با آن چیزهائی که در زندگی عادی روزانه از طریق حواس درک می نمایند روبرو سازند. تنها باین اکتفا نکنید که بگویند این ماسه است, آن آب است و یا این درخت است.

بیاد داشته باشید که درختان بریده می شوند و تبدیل بالوارهای چوب میگردند . آب چیزی سنگین و خیس می باشد که فاقد رنگ است. بداخل جنگل بعنوان نقاط سبز رنگ نگاه نکنید بلکه بداخل آن بروید و پی ببرید که سراسر مملو از درخت است.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است