09338059270

تمرین ۱۳: طراحی حجم پردازی با مرکب

وسائل لازم: از یک ورق کاغذ بزرگ کرم رنگ مانیلا (۶۰*۴۰) و یک شیشه مرکب طراحی و یک قلم و سر قلم معمولی استفاده کنید. قلم بایستی بزرگ و قوی و نوک آن گرد باشد تا بهر جهت که بخواهید بتوانید آنرا حرکت بدهید. از بکار بردن قلم خود نویس خودداری نمائید.

 

این تمرین درست مثل طراحی حجم پردازی با مداد کنته است ولی با این تفاوت که در اینجا بجای بغل مداد که سطح پهنی دارد از نوک قلم که ایجاد خطوط مستمر و متعددی می کند استفاده می شود.

از مرکز فرم شروع به طراحی کنید و در ابتدای کار آن نوع حرکت دورانی را به قلم بدهید که بمداد کنته میدادید و بطور مدام فرم را از مرکز بطرف سطح پر نمائید. بگذارید قلم بدون  اینکه از روی کاغذ برداشته شود بهمه جهت حرکت نماید. سپس همانند طراحی با کنته سطح مدل را بطور عمودی و افقی حس نمائید و هرجا که فرم بعقب میرود قلم را فشار بدهید و هرجا که جلو میآید از فشار آن بکاهید . بیاد داشته باشید که در لین نوع تمرین خطوط کناری فرم وجود ندارد زیرا شما کناره ها را مورد توجه قرار نمیدهید.

در کار , ترسو و دودل نباشید , قلم را محکم بکاغذ بفشارید حتی اگر کاغذ را بخراشید و یا لک ایجاد نمائید. بطور آزاد و با شدت کار کنید   و تا سیاه شدن کامل طراحی با خط  به نشان دادن فرمها  ادامه بدهید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۵ الف طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است