09338059270

تمرین ۱۴: کمپوزیسیون یکروزه

این طراحی از نوع طراحی از حفظ است که با روش طراحی خط خطی از حالت بوجود میآید ولی بجای یک شی یا یک بدن اشیاء یا بدن ها را در رابطه با محیط طراحی می کنیم.

با مداد یک طرح کوچک باندازه ۱۵*۲۰ سانت از آن چیزی که در ۲۴ ساعت گذشته دیده اید تهیه کنید. بسهولت و با سرعتی خیلی زیاد اشیاء مختلفی را که در محل بخصوصی دیده و آنچه را که اتفاق افتاده به هر ترتیبی که ممکن است طراحی کنید. هر طراحی نباید بیشتر از ۱۵ دقیقه طول بکشد. بعدا از ایجاد هر گونه اصلاح یا تغییر خودداری نمائید ولی روز بعد می توانید یکی دیگر بکشید.

تصور نکنید که کمپوزیسیون شما باین علت که تصویر کاملی را نشان میدهد بایستی پیچیده بوده و یا داستانی را بصورت گیرا بیان نماید. سعی نکنید از طراحی خود چیز پیچیده ای بسازید در لیست زیر نمونه ای از موضوعات ساده را یادآور می شویم: (۱) شخصی در حال سوار شدن به اتومبیل .(۲) زنی در حال امتحان یک کالا یا در داخل یا خارج از مغازه .(۳) مردی در حال روشن کردن سیگار .(۴) مرد واکسی در حال واکس زدن .(۵) مردی در حال  پرداخت صورتحساب در رستوران.(۶) بچه ها در حال بازی .(۷) زنی در اطاق مجلل. هر موضوعی در اطراف شما می تواند سوژه مناسبی را بسازد.

اگر حس می کنید که در انتخاب موضوع دچار اشکال می شوید بهتر است اول برنامه ای هفتگی درست  کنید و جاهایی را که باید از آنها طراحی کنید در آن ذکر بنمائید و روز  تعیین شده به آنجا بروید. مثال : شنبه : داروخانه –یکشنبه: رستوران- دوشنبه: آرایشگاه – سه شنبه : سیگارفروشی – چهارشنبه : راهرو سینما و تئاتر – پنجشنبه : آسانسور یک  ساختمان بزرگ . در جائی بایستید و چشم های خود را ببندید و سعی کنید آن محوطه را در خاطره خود بازسازی نمائید. پیش بینی کنید که د رکجای این محل می توان رفت و آمد کرد و یا کجا می توان نشست و از  کجا می توان به طبقه دوم رفت , در صورتیکه  مغازه است, صندوق در کجا قرار دارد. بمحض اینکه به بن بست رسیدید چشم های خود را باز کنید و بمشاهدات خود ادامه بدهید. این کار باعث می شود نا چیزهای مورد نیاز طراحی را یاد بگیرید.

بخاطر داشته باشید که اینکار مطالعه حالت است یعنی شما در جستجوی حرکت کلی هستید. تمام  چیزها را بصورت یک واحد ببینید. همانطور که پزهای گروهی , حالت دو یا سه بدن را با هم در نظر گرفته و آنها را جدا از هم نمیدانستید در اینجا نیز حالت بدن یا بدنها را با محیطی که در آن هستند یکی بگیرید یعنی  مکان و بدن و اشیاء را بصورت یک واحد تصور کنید.

این تمرین یکی از تکالیف خانه است و در برنامه ها از آن ذکری بمیان نیامده زیرا از شما خواسته میشود تا هر روز آنرا اجرا نمائید حتی اگر چه هفته ای یک یا دو بار به کلاس بروید. چون برای آن مدلی لازم نیست می توان هر موقع از اوقات روز را که بیکارید به آن بپردازید. بهر حال  اگر وقتی برای اجرای آن نداشتید و یا آنرا فراموش کردید مقداری از وقت سایر درسهای منظم را کاسته و به آن اختصاص بدهید. هیچیک از تمرینات این کتاب نمی تواند باندازه این مسله مهم باشد.

این کمپوزیسیونها لزومی ندارد که درست از آب در آیند. تمام آنها می توانند غلط باشند تنها چیز مهم این است که آنها را باید اجرا نمود. اگر از امروز شروع کنید و روزی یکی از آنها را  اجرا نمائید تا سال آینده همین موقع ۳۶۵ عدد از آنها را خواهید داشت. اگر  تا یکسال اینکار را ادامه بدهید بسیار  پرثمر خواهد بود ولی اگر بخواهید نتیجه دوبرابر شود اینکار را تا دو سال ادامه بدهید. یک شاگرد واقعا جدی, علیرغم کارهای بی شماری که دارد روزانه یک کمپوزیسیون سریع تهیه می کند. با تکنیک خط خطی و طراحی از حالت شروع کنید و با همین روش به پیشرفت خود در کار ادامه بدهید. طراحیهای صفحات بعد بعضی از روشهایی را نشان میدهد که در آن نقاشان مختلفی کمپوزیسیونهای سریعی را جهت مطالعه مورد استفاده قرار داده اند.

بمدت ۱۲ ساعت طبق  برنامه ۵ ب -و-  ۵ هه طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است