09338059270

تمرین ۱۵: طراحی حجم پردازی با آبرنگ

وسائل لازم: یک ورق بزرگ کاغذ مانیلا (۵۰*۴۰) سانت و سه لوله آبرنگ ارزان قیمت _ زرداکر  سینای سوخته و سیاه تهیه کنید. استفاده فقط از سه رنگ و آنهم بصورت لوله بسیار اهمیت دارد. در اینجا از استعمال کاغذ آبرنگ چشم بپوشید حتی اگر استطاعت خرید آن را هم داشته باشید. زیرا کاغذ مانیلا برای این کار مفیدتر است. شما بیک قلم موی سی بل * آبرنگ احتیاج دارید که به اندازه کافی باید بزرگ باشد(شماره۹) و اگر بهترین آنرا بخرید بهتر است. یک پالت آب رنگ ارزان قیمت جهت مخلوط کردن رنگها و یک لیوان آب و چند تکه پارچه برای خشک کردن قلم مو نیز تهیه کنید

*قلم موی سی بل = قلم موئی که از موی سمور درست میشود

این تمرین نیز اصولا شبیه همان تمرین طراحی حجم پردازی با  مداد کنته است ولی تنها فرق آن در این است که با فشار یا عدم فشار قلم مو نمی توان کمرنگ پررنگی ایجاد نمود. بنابراین بجای فشار قلم مو از رنگهای پر رنگ تر برای نشان دادن جاهای عقب رفته و از رنگهای روشن جهت جاهای بجلو آمده استفاده می کنیم.

زرداوکر را که روشن ترین رنگ است در وهله اول برای ساختن فرم, از مرکز بطرف خارج مصرف نمائید. در مرحله بعد سطح فرم را بصورت افقی و عمودی احساس نموده و سینای سوخته و سیاه را باهم مخلوط کنید تا رنگی شکلاتی بدست اید و با آن پیش از اینکه رنگ اوکر خیلی خشک شود فرم را شکل بدهید و همانند تمرین گذشته از پرداختن به کناره ها خودداری نمائید.

وقتی زمانی فرا برسد که کاغذ بقدری خیس باشد که دیگر رنگ را قبول نکند و یا بدلخواه باینطرف و آنطرف برود و به اجرای تمرین دیگری بپردازد. وسپس روی هر دو کار کنید در حالیکه روی یکی از طرحها کار می کنید طرح دیگر کمی خشک می شود. قلم مو را پیش از آن که به رنگ آغشته کنید با پارچه کاملا خشک نمائید. در وهله اول , قلم هنگامی که برنگ زرد آغشته می شودبایستی آبدارتر از مرحله دوم باشد. رنگ را غلیظ و پرمایه بگیرید. قلم مو را مملو از رنگ کرده و هر دفعه مقدار زیادی از رنگ را با آن بردارید. رتگ نباید رقیق و آبکی باشد.

استفاده ا زآبرنگ د راین تمرین ذبطی به تکنیک آبرنگ و یا مسله رنگ ندارد. هدف از آن تنها استفاده از رنگی شبیه به رنگ پوست بجای سیاه در تمرین طراحی است. رنگی که مصرف می کنیم نزدیک به رنگ چیزهایی که شما میکشید نیست ولی اشکالی ندارد. نباید به فکر این باشید که رنگ اشیائی را که طراحی می کنید مثل خودش بسازید. همانطور که با مداد کنته و قلم فرمهایی را که بجلو آمده و یا بعقب رفته بود نشان میدادید در اینجا نیز همین کار را بکنید. در آنجا با فشار دادن کنته به روی کاغذ سطوح دورتر و با کم کردن فشار آن سطوح نزدیک تر را نشان میدادید ولی در اینجا این عمل را با پر رنگ و کم رنگ کردن رنگ بایستی نشان بدهید و این تنها فرق آن دو است.

بمدت ۶ ساعت طبق برنامه ۶ الف و ۶ ب طراحی کنید

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است