09338059270

بخش ۷- تاکید روی خطوط محیطی – سر

طولانی کردن مدت مطالعات: تمریناتی را که شما تاکنون انجام داده اید همه در مدت زمانی کوتاه بوده اند. بنظر من در این مدت کوتاه برای شما امکان نداشته که عمیقا بدرک هریک از تمرینها بپردازید ولی د رابتدا برای نجات از یکنواختی در کار جز پناه بردن بمدت کوتاه کار دیگری نمی توانستیم انجام بدهیم. ولی حالا میخواهیم به نوبت هریک از چهار تمرینی را که قبلا شروع نموده بودیم به نحو پیشرفته تری دوباره شروع کنیم. در برنامه شماره ۷ باز هم به سراغ طراحی از خطوط محیطی می رویم. واز شما خواسته می شود تا بار دیگر فکر خود را روی ” احساس لمس کناره های فرم ” متمرکز نمائید.

از این به بعد باید یکنوع مدل د رهر برنامه ای مورد استفاده قرار گیرد تا پز طولانی مدت بتواند تکرار شود

هدف از اجرای تمام این تمرینات یک چیز است و آنهم مشاهده دقیق و درک کامل انگیزه حرکت و رشد است و اجرای هر تمرینی بایستی بتواند کمکی برای اجرای تمرینی دیگر باشد. هنگامی که به اولین تمرین از طراحی ” خطوط محیطی” پرداختید شروع شما ساده بود, ولی حالابا تمام آن دانشهایی که اندوخته اید و قدرتی که در نتیجه هفته ها کار سخت و توانفرسا بدست آورده اید شروع بکار می کنید. درنتیجه , این کار تجربه جدیدی خواهد بود.

قبلا من از شما خواسته بودم که بیش از یک ساعت روی یک طراحی کار نکنید و این یا آن علت بود که بنظر من دانش شما از بدن ناقص بود و شما ممکن نبود برای زمانی بیشتر از آن خود را با آن مشغول نمائید. من بوضوح یکی از کوششهای خود را در کلاس طراحی بیاد می آورم. معلم طراحی ما چندین روز متوالی بکلاس نیامد و من مدل را تا آنجا که از دستم بر میآید خوب طراحی میکردم و پس از یکساعت کار دیگر قادر نبودم راجع به چیزی فکر کنم و در ضمن هم نمی خواستم لحظه ای از وقتم را تلف نمایم, بنابراین مجبور بودم که کار دیگری را از نو شروع کنم ولی در اینکار هم بهمان حدی میرسیدم که در اولی رسیده بودم و جلوتر از آن نمی توانستم بروم. بالاخره وقتی معلم بکلاس آمد و طراحی های مرا مشاهده کرد اظهار داشت چرا اینقدر زیاد کشیده ای؟ پس از گفتن این کلمه به سراغ سایر شاگردان رفت و مرا بهمان حالت گیجی رها کرد. همین تجربه باعث شد که اصول آموزش خود در طراحی را بر پایه آن استوار سازم یعنی معلم بایستی همیشه بجای اینکه به شاگرد بگوید کارهای غلطی را انجام داده است پیشنهادی مثبتی به او بدهد.

در ابتدای کار , شما نیز پس از یک ساعت طراحی حس کردید که دیگر چیزی برای طراحی کردن ندارید. شاید به غلط حس کرده اید که خطی که از زانو تا مچ پا را تشکیل میدهد مثلا یک قوس ساده است و بجای اینکه بآرامی آن خط را طی نمائید با یک ضربه مداد ان را نشان بدهید من مطئنم  که حالا شما دیگر آن خط را ساده نمی بینید . حتی حالا شما ممکن است حرکت عظلات و استخوانها را که در زیر پوست قرار دارند نیز حس نمائید. شما حلا دیگر قادرید بجای چند دقیقه , ساعتها وقت صرف آن طراحی بکنید که قبلا از درک خطوط محیطی آن عاجز بوده اید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است