09338059270

تمرین ۱۷: طراحی خطوط محیطی ۵ ساعته

وسائل: شما می توانید همان وسائل تمرین ۱ را بکار ببرید و یا از مداد ۲ ب و یا ۳ ب که نوکی تیز دارند استفاده کنید ولی کاغذتان کمی بزرگتر باشد.

شما باید از پز یکساعته که در برنامه شماره ۷ تکرار شده است بمدت ۵ ساعت طراحی کنید. در اینجا نیز همانند تمرین ۱ اگر پس از کشیدن  خطوط محیطی کناری و خطوط محیطی فرمهای داخلی فرصتی باقی ماند خطوط مقطعی را که مهم هستند در جاهای مناسب به طرح اضافه نمائید.

این طراحی از یک نظر آزمایشی است که نشان میدهد شما تا چه حد یاد گرفته اید. اگر شما قادر شوید تا پنج ساعت روی یک پز کار کنید این بدان معناست که شما اطلاعات زیادی درباره بدن بدست آورده اید. هر مرحله ای در این کتاب بر اساس تمایل شما نسبت به دیدن مدل پی ریزی شده است.

بجای طراحی از روی بدن یا بعنوان تکامل آن می توانید ۵  ساعت طراحی خطوط محیطی از داخل یک اطاق و یا منظره را اجرا نمائید. تمام جزئیات  را بکشید ولی دوباره ارتباط اندازه ها و جای صحیح آنها زیاد نگران نباشید. بهنگام طراحی رابطه اشیاء را با خود حس نمائید و تنفر یا تمایل خود را نسبت به آن در نظر بگیرید. نسبت به سنگ حس کنید که اگر روی پای شما بیفتد آن را له می کند و یا اینکه در ناریکی اگر به گوشه صندلی بربخورید ناجور خواهد شد.

پاراگراف مربوط به خطوط محیطی را در بخش ۱ بخوانید. من از شما میخواهم که این کار را انجام بدهید و این بخاطر آن نیست  که شما موضوعات آنرا فراموش کرده و یا آنرا به دقت نخوانده اید بلکه باین  علت است که آن قسمت حالا ارزش بیشتری دارد و هر چیزی را که من می گویم تنها بخود شما و طراحی بستگی پیدا می کند . وقتی پنج طراحی بوجود بیاورید یک چیز و وقتی که پنجاه طراحی را تکمیل کنید چیز دیگری گفته میشود. و وقتی هم پانصد طراحی اجرا کنید باز هم چیز دیگری گفته می شود.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۷ الف طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است