09338059270

تمرین ۱۸: طراحی خطوط محیطی همراه با سرعت

 این تمرین خطوط محیطی است که بایستی ۵ یا ۱۰ دقیقه وقت صرف آن بشود. بعلت کوتاه بودن زمان لازم است که از اطلاق نام طراحی خطوط محیطی در مورد این تمرین خودداری کنیم ولی وقتی که صحیح انجام بشود ناچار با طراحی خطوط محیطی که در مدت طولانی اجرا می شود یکی میگردد.

در طراحی خطوط محیطی در زمان طولانی به آرامی و ذره ذره طراحی می کنید در حالیکه در طراحی خطوط محیطی همراه با سرعت , چشم شما بر روی مدل , و مدادتان بر روی کاغذ بسرعت حرکت می نماید. بهرحال شما باز هم به آن نحوی طراحی می کنید که انگار مداد شما دارد عملا کناره های سطح فرم را لمس می نماید.اختلاف بین آنها مثل اختلاف حرکت دست است که بسرعت و یا به کندی تکه ای از چوب را لمس می نماید. وقتی که شما بسرعت دست را حرکت میدهید تغییرات را بسرعت از نظر میگذرانید و تنها اوج گرفتن سرعت است که می تواند حس شود . بعلت سرعت , تضادها تشدید میشوند. صافی و ناصافی جزئی در سطح در مرحله دوم قرار میگیرد و فرمهای صاف تر و یا خشن تر بصورت شدیدتری حس می شوند.

همیشه تمام بدن را بکشید . در ابتدا ممکن است در صحت عمل دچار اشکال بشوید ولی از طریق تمرین می توانید در مدت زمان تعیین شده کار را باتمام برسانید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۷ ب طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است