09338059270

تمرین ۲۲: طراحی بخشی از فرم

در برنامه ۸ الف مداد کنته چرب یک طراحی از پز یکساعته کل بدن کشیدید. در پایان ساعت احتمالا ممکن است حس کنید که اگر طراحی زیاد سیاه نشده بود می توانستید بیشتر روی آن کار کنید . مطالعه خود را از همین پز باین طریق ادامه بدهید: بخشی بزرگی از بدن را نظیر شانه و سینه و یا بخش دیگری از بالا تنه انتخاب کنید و بر روی کاغذی جدید  یک طراحی یکساعته از آن بعمل آورید. در درسهای بعدی قسمتهای دیگری را از همان پز انتخاب و باز هم روی آن کار کنید طراحی را تا آنجا که کاغذ اجازه میدهد بزرگ بکشید مثلا یک طراحی از زانو با بخشی از ساق پا را طوری بکشید که تمام کاغذ را در بر بگیرد.

این تمرینی است که برای تکمیل طراحیهای طولانی مدت در هر زمانی که وقت اضافی می اید و یا وقتی که حس می کنید در بخش بخصوصی از بدن اشکال  دارید بکار می رود و با هر وسیله ای که بخواهید می توانید انرا اجرا نمائید. بعدها همین روش را د رمورد بخشهای کوچکتر بدن مثل پا , مچ , گوش و یا چانه نیز می توان مورد استفاده قرار داد. تمرین ۶ و ۷ را بار دیگر بخوانید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۸ب طراحی کنید.
برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است