چگونه از این کتاب استفاده کنیم - گالری طراحی چهره پاسبان چگونه از این کتاب استفاده کنیم - گالری طراحی چهره پاسبان چگونه از این کتاب استفاده کنیم - گالری طراحی چهره پاسبان
09338059270
پرتره طراحی چهره نقاشی چهره طراحی و نقاشی سیاه قلم چهره قیمت طراحی چهره

چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟

این کتاب جهت استفاده عملی نوشته شده است و نبایستی آنرا مثل سایر کتابها و بدون اجرای تمرینات آن , درجائی نشست و بمطالعه آن پرداخت.

من در این کتاب سعی کرده ام که آنچه را در یک کلاس یکساله هنری برای آموزش لازم است تا حد امکان مطرح نمایم. من با اینکه چه شغلی دارید و یا چه کاری میتوانید بکنید و یا اینکه در هنر تحصیلاتی دارید یا نه اصلا کاری ندارم . من تنها علاقمندم آنچه را که بعقیده ام برای کمک به طراحی  شما لازم است مطرح نمایم. مسائل مورد علاقه من نیز مسائل عملی هستند تا در ضمن آن بتوانم هنرمندانی لایق تربیت نمایم.

شاگردانی که به کلاسهای عملی من آمده اند آدمهای مختلف با سلیقه ها و زمینه های مختلفی بوده اند , بعضی از آنها در طراحی مطالعات زیادی داشته و بعضی های دیگر اصلا فاقد آن بوده و بعضی از آنها نیز خود معلم بوده اند. من همانطور که ار آنها خواهش کردم از شما نیز خواهش می کنم این تمرینات را همانند یک مبتدی از همان اول به مرحله اجرا در آورید که البته خاصیت این عمل در موقع کار برای شما واضح و آشکار خواهد شد. هر تمرینی به تمرین قبل از خود ربط پیدا میکند پس اگر شما از وسط یا هر جای دیگری غیر از اول شروع کنید بجای نتیجه خوب نتیجه بد خواهید گرفت.

ترتیب متن بر حسب موضوع نیست بلکه بر حسب برنامه کار است زیرا عمل , حائز اهمیت است. در هر بخشی از مطالب کتاب یک برنامه عملی وجود دارد که شامل پانزده ساعت طراحی عملی میشود . روزهای اول را صرف بخش اول کنید و سپس به اجرای برنامه 1 الف بپردازید.

من از شما میخواهم که از برنامه های داده شده کاملا پیروی کنید زیرا هر کدام با دقت خاصی و بمنظور خاصی تدوین گردیده اند.شما تا وقتی که برنامه عملی را به اتمام نرسانده اید, حق ندارید به خوانده پاراگراف بعدی بپردازید, و این امر در مورد تمام کتاب صدق می کند زیرا اصول و پایه فکری این کتاب بر اساس تئوری و عمل پی ریزی شده است. هر تمرینی جای مخصوص بخود دارد و داری توانائی و حرکت متناسب با خود است. اگر شما پس از کوشش زیاد در اجرای هر تمرینی شکست خوردید فوری ان تمرین را کنار بگذارید. اگر احساس کردید که از درک یکی از تمرینات بکلی عاجز هستید اشکالی ندارد ولی تا آنجا که امکان دارد مدت زمان لازم را طراحی کنید و سپس به تمرین دیگر بپردازید.تمرینهای دیگری وجود دارند که جبران این نقیصه را می کنند ولی بشرطی که کوشش ممکن  روی آن انجام شده باشد.

در بیشتر دوره های تحصیلی این عقیده حکومت میکند که هر برنامه ای هر چه زود تر باتمام رسانده شود.ولی این مسله در اینجا صدق نمیکند. اگر شما دارای استعداد زیادی هستید صلاح بر آن نیست که هر چه زود تر برنامه را بپایان برسانید بلکه صلاح در این است  که در پایان سال چقدر کار بیشتر از افراد کم استعدادتر انجام داده اید. آنچه را که باید سعی کنید یاد بگیرید , تمرینها نیستند زیرا آنها را تا آنجا که ممکن بوده ساده انتخاب کرده ایم. شما میخواهید طراحی را یاد بگیرید. تمرینها صرفا چهارچوبی از کار هستند که تا استفاده از آنها بتوانید آدمها و اشیاء را بنحوی مطالعه کنید تا بیشترین دانش را از کوشش خود بدست آورید.

همینکه شروع بکار کردید سعی کنید قدرت فکر کردن را تنها در یک زمان و بروی یک چیز متمرکز سازید. در این تمرینات من سعی کرده ام در یادگیری طراحی چیزهای اساسی را یکی یکی مشخص کنم. در وحله اول سعی میکنم  آنچه را که مهم است مورد توجه قرار دهم و سپس نکات دیگر را بگویم تا با تمرکز بر روی یک فکر واحد بتوانید  بر آن مسلط شوید. تمرینات سر انجام بهم ربط پیدا میکنند و این مسله را در مورد هر طراحی که انجام میدهید در نظر بگیرید.

از اینکه در سه ماه اول, طراحی های شما  چندان قابل مقایسه با هر طراحی دیگر نباشد نگران نباشید. شما تا موقعی که منتهای کوشش خود را می کنید نبایستی باین فکر باشید که کارتان به چه چیزی شبیه است. کوششی که شما میکنید نباید صرف یک طراحی بخصوص گردد, بلکه باید بخاطر تجربه ای باشد که شما بدست می آورید- این مسله حتی در موقعی هم که به سن هشتاد سالگی میرسید نیز صدق خواهد نمود.

من معتقدم که پرداختن و تاکید کردن بر روی طراحی و نقاشی در مدارس هنری خارج از حد است. اگر شما به پیش معلم آواز مراجعه کنید او در ابتدا بجای آواز , تمرین نفس کشیدن را یاد خواهد داد , ولی هیچکس هم از شما انتظار ندارد که آن تمرینها را پیش تماشاچیان انجام دهید  و شما نیز همانند همین شاگرد نباید طراحی  ها را بعنوان تجربه در معرض دید دیگران قرار بدهید.

فرق زیادی بین طراحی و تمرین طراحی وجود دارد. کارهایی را که شما انجام میدهید چیزی جز تمرین نیستند. آنها بایستی تنها نتیجه یک  کوشش جهت مطالعه یعنی نتیجه فعالیت عملی و فکری شما باشند. پیشرفت شما بروی کاغذ ثبت نمی شود بلکه بصورت دانشی نمایان می شود که با آن بدنیای اطراف خود نگاه می کنید.

بدبختانه بیشتر شاگردان یا در نتیجه تقصیر خودشان و یا در نتیجه تقصیر معلمشان از اشتباهات تکنیکی وحشت دارند. بایستی بخاطر داشته باشید که این اشتباهات چاره ناپذیر هستند . هرچه زودتر اشتباهات بی شمار را انجام بدهید بهتر است زیرا زودتر با اصلاح آنها خواهید پرداخت.

برای اینکه تمرینات واضح باشند کتاب به نحوی نوشته شده که شما یک شاگرد مدرسه هنری هستند. به هر حال بنظر من افراد بسیار با استعدادی هستند که شانس رفتن بمدارس هنری را ندارند ولی بعلت شایستگی و لیاقت سزاوار آن هستند که با راهنمایی , فرصت پرداختن به کار را پیدا کنند . بخاط اینکه این کتاب بتواند برای چنین افرادی کار یک معلم را انجام دهد من ساده ترین و عملی ترین دستورات را در آن گنجانده ام . در جاهایی که کلاس وجود ندارد پیشنهاد می شود که چند نفری دور هم جمع بشوید و هر دفعه بنوبت یکی از میان خود را بعنوان مدل انتخاب نمائید یا اینکه یک نفر را بعنوان مدل اجیر کنید. در چنین مواردی یکی از خودتان می تواند سرپرستی کلاس را بعهده بگیرد.

تمرینها با این فرض شرح داده شده اند که مدل بدون لباس باشد و بهرحال در صورتی هم که بخواهید مدل با  لباس باشد اشکال ندارد و فقط در مورد تمرینات آناتومی احتیاج به بدن لخت دارید که آنهم در صورت نبودن می توانید از مدلهای گچی استفاده کنید.اگر استطاعت اجیر کردن یک مدل برای شما وجود ندارد می توانید از دوستان یا افراد خانواده کمک بگیرید و بخشی از اوقات خود را نیز صرف کشیدن منظره و اشیاء هستند و هم در مورد بدن . گهگاهی در مورد اشیاء مناسب پیشنهاداتی داده ام و از شما انتظار دارم که کار خود را بوسیله طراحی از چنین اشیائی حتی اگر بطور منظم از مدل انسان استفاده می کنید تکمیل نمائید.

مدل بایستی در وسط اتاق قرار بگیرد تا تمام شاگردان بتوانند از تمام زوایا آنرا نگاه کنند روی صندلی بنشینید و زیر دستی خود را بر روی قسمت جلو صندلی تکیه بدهید. ( در موقع طراحی بهتر است روی صندلی بنشینید و بحالت ایستاده یا نشسته در پشت سه پایه قرار نگیرید.) اگر بهنگام شب کار می کنید از دو منبع نور و آنهم از بالا استفاده کنید و اگر در روز بکار  مشغول میشوید بایستی نور خورشید بطور مستقیم بر روی مدل  بتابد. از بکار بردن نورهایی مانند روشنایی نور افکن پرهیز نمائید.

 در ابتدای هر تمرین با  لیستی از اسامی چیزهای مورد لزوم مواجه می شوید . بیشتر این اشیاء را می توان از بازار تهیه نمود. تمام چیزهایی که از آنها اسم برده شده ارزان هستند و بیشتر از چیزهای گران قیمت  برای تمرین مناسب می باشند.

از جاهای مختلفی به مدل نگاه کنید و بدنوسیله مطالعات زیادی از آن بعمل آورید. اگر در کلاسی کار می کنید که از روی برنامه های این کتاب تبعیت نمی شود در جائی قرار بگیرید که حالت مدل مناسب نیاز شما باشد. اگر حالت مدل طوری است که با نیاز شما سازگار نیست می توانید از روی آن طراحی نکنید و در عوض به طراحی از اشیاء و یا از  اطاق و یا از همشاگردان خود بپردازید.

در هر شرایطی که کار می کنید خواه در کلاس خواه به تنهایی با مدل یا بدون مدل , موفقیت نهایی شما تنها به یک چیز بستگی پیدا می کند و آنهم همت خود شماست. اگر فکر میکنید که با حداقل زحمت بیشترین نتیجه را بدست میآورید دارای تصوری غلط هستید. طبق ضرب المثل قدیمی نابرده رنج گنج میسر نمی شود . درست است که راهنمائی درست بهترین راه را نشان میدهد ولی بدون حرکت پیشرفت ممکن نمیگردد. عقیده شخصی من این است که راهنمایی باید نوع صحیح کوشش را نشان بدهد تا شما از طریق اجرای آن موفق شوید.

اگر چنین چیزی را امتحان کرده باشید پی خواهید برد که واضح و صحیح صحبت کردن درباره هنر چقدر مشکل خواهد بود و با چه تناقضاتی رو در رو خواهیم شد. بهرحال شما نمی توانید به سادگی آنچه را که من در این کتاب نوشته ام بفهمید. شما بر روی مطالب ذکر شده در کتاب کار می کنید و من معتقدم که هریک از شما از طریق کاربرد طبیعی و فردی خودتان به نتایج خاصی دسترسی پیدا می کنید . هریک از شما  با راه مخصوص خودتان چیزی به آنها می افزایید و کتاب هم بهمین منظور تهیه شده است.

برگرد به فهرست کتاب

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

  • سفارش:
    طراحی:
    چهره:
    pasbangallery.com:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است

error: Content is protected !!