09338059270

تمرین ۳: طراحی از خط مقطع

این تمرین نیز مانند تمرین قبلی یعنی طراحی خطوط محیطی است و باعث تکمیل آن میشود این روش نیز همانند سایر تمرینات این کتاب در نتیجه کوششی است که جهت فهماندن شاگردان ویژه صورت میگرفته که تکامل یافته است. یک شب در کلاس با شاگردی برخورد کردم که معنی طراحی خطوط محیطی را نمی فهمید و طراحی هایش فاقد بعد بودند. برای اینکه به او بفهمانم طراحی خطوط محیطی چیست گفتم اگر چشمانت را به سطح خارجی مدل بدوزی و از یک سمت به سمت دیگر بطور افقی حرکت کنی گرچه کناره فرم را لمس نکرده ای  ولی همان روش طراحی خطوط محیطی را دنبال نموده ای . ارزش این عمل بعنوان یک تمرین بعدها برای من اهمیت زیادی پیدا کرد.

چشم خود را فقط در نقطه ای بر روی سطح خارجی مدل متمرکز کنید و نوک مداد را بر روی کاغذ قرار دهید و مانند تمرینی که راجع به آن صحبت کردم عمل نمائید. چشم و مداد را توامأ  طوری حرکت دهید که مسیر آن عمود بر خطوط کناری فرمی باشد که قبلا کشیده اید . مثلا اگر چشم خود رادر نقطه ای بر روی کمر مدل که روبروی شماست متمرکز کنید. در موقع حرکت چشم , مسیر رو به دنده ها بطرف ران انتخاب نمی کنید بلکه حرکت را طوری انتخاب می کنید که از روی شکم بگذرد. البته دور کمر مدل خط قابل رویتی وجود ندارد که شما آنرا دنبال کنید اما عملا خطی فرضی از یک نقطه در یکطرف تا نقطه دیگر در طرف دیگر وجود دارد.

خط مقطع در واقع خطی است که بدور فرم میگردد و همانطور که حلقه های دور بشکه های نفت از گردی فرم بشکه تبعیت می نمایند خط مقطع نیز از فرم پیروی می کند . خط مقطع از روی بر جستگی ها و فرو رفتگی های ماهیچه ها عبور می کند و همانند نوار چسبی است که بدور فرم چسبانده باشند و شما میخواهید آنرا طراحی کنید . خط مقطع بر روی ران ( شکل ۱) هرگز همانند آن خطی نیست که بر روی سطح صافی ( شکل ۲) کشیده باشند زیرا ران یک شکل مسطح نیست.

خط مقطع با آن خطوط محیطی که در داخل فرم قرار میگیرند متفاوت هستند. (خطوط محیطی داخل فرم مانند خطوط محیطی بینی که خود در داخل صورت واقع شده است) خطوط محیطی فرمهای داخلی , آنهایی هستند که دور فرمی را که در داخل فرم دیگر قرار گرفته است احاطه می کنند ولی خط مقطع از هر جای بدن شروع و به هرجای دیگری که مداد شما آنرا لمس می کند خاتمه می یابد. می توان بوسیله قرار دادن دو نقطه بطور دلخواه بر روی بدن و کشیدن خطی بین آنها بطوریکه از شکل آن تبعیت کند خط مقطع بوجود آورد.

خطوط مقطع معمولا افقی هستند یعنی عمود بر خطوط کناری فرم می باشند ولی گاهی لازم است که خطوط مقطع را بجای افقی , عمودی انتخاب نمائیم مانند خطی که بطور عمودی از روی قسمت وسط  قفسه سینه عبور کرده  و پس از عبور از روی شکم به پائین لگن میرسد و یا خطی که بصورت طولی بر روی پا قرار میگیرد . این نوع خط مقطع را می توان بطور دلخواه بر روی کاغذ رسم نمود مثل آنرا از وسط پیشانی عبور داده و به وسط قفسه سینه برسانیم. ولی لزومی ندارد خط در وسط پیشانی و یا قفسه سینه انتخاب شود . ممکن است یکی را کمی این طرف و این طرفتر دیگری را کمی  آنطرف تر انتخاب نمائید . ممکن است این کار شما برای کسی که از مسله اطلاع نداشته باشد کاری بی معنی باشد.

  مطالعه خط مقطع باید ادامه همان طراحی با خطوط محیطی که قبلا شروع کرده ایم باشد تا بدینوسیله تماس فیزیکی با مدل از طریق حس لامسه حاصل گردد.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۱ هه  طراحی کنید

تا هنگامی که تمرین برنامه ۱ را به اتمام نرسانده اید از خواندن ادامه مطالب کتاب خودداری کنید

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است