09338059270

بخش۲ – مفهوم طراحی از حرکت

انگیزه در طراحی از حرکت: مطالعه طراحی از حرکت صرفا به این معنا نیست که فقط حرکتی که مدل دارد نگاه کنید . بلکه بایستی علاوه بر این در جستجوی درک انگیزه ای باشید که در درون مدل وجود دارد و باعث گردیده تا چنین یا چنان حالتی را که شما از روی آن طراحی می کنید بگیرد. طراحی با انگیزه شروع می شود نه با نحوه قرار گرفتن مدل . عاملی که باعث می شود طراحی کنید همان چیزی است که باعث می شود مدل فلان جور یا بهمان جور قرار بگیرد.

برای اینکه گفته های من واضح گردد لازم است قرار گرفتن مدل را اول توضیح بدهم. مدل با تکیه بر روی پای راست ایستاده و پای چپش در جلو بر روی صندلی بحالت استراحت قرار گرفته است. او از کمر تا شده تا آرنج چپش بر روی زانویش قرار بگیرد . دست چپش را در زیر چانه اش ستون نموده و دشت راستش را بکمرش زده است.

حالا شما تصویری از این مرد در ذهن دارید که کاملا یک تصویر مکانیکی است. اگرچه وضعیت قرار گرفتن این مرد را به تفصیل شرح داده ام ولی انگیزه اصلی را در او برای  شما بازگو  ننموده ام و برای شما چیزی را آماده نکرده ام تا در وهله اول احساستان را بکار بیندازم یعنی همان  احساسی که مدل داشته است. این احساس یا انگیزه اول این است که او ساکت , با نشاط, خونسرد و یا هیجان زده می باشد.

این همان نکته ایست  که در اول باید برای شما شرح میدادم . مردی بحالت خسته ایستاده و استراحت می کند . پس از آن می بایستی جزئیات مختلفی را همانگونه که قبلا انتخاب نمودم , شرح بدهم. وبا همین روش است که هر کس باید آن را در دیدن دخالت دهد و بطراحی بپردازد این واقعیت که مدل زیرک یا خسته است خیلی بیشتر از آن ارزش دارد که کشف کنیم پاها یا بازوهای او داری چه زاویه ای است و یا دست او چه وضعیتی را دارا می باشد. در واقع مدل باین علت چنین و چنان ایستاده که دارای حالتی سرشار از نشاط یا خستگی می باشد.

آنچه را که چشم میبیند یعنی بخشهای مختلف بدن در وضعیتها و جهت های مختلف چیزی جز نتیجه این انگیزه داخلی نیست و برای اینکه حالت مدل را بفهمیم بایستی چیزی بالاتر از چشم زا بکار بیندازیم . لازم است در آنچه که مدل عمل می کند ما نیز شزکت کنیم تا بتوانیم خود را در قالب او ببینیم . بدون ایجاد حس همدردی در نقاش حقیقتی وجود نخواهد داشت و درک عمیقی بدست نخواهد آمد

اگر حالت مدل از زندگی نتیجه شده و یا از احساسی قوی ریشه گرفته باشد بسادگی می توان آنرا جستجو نمود و به  انگیزه درونی دسترسی پیدا کرد. در مورد این احساس سعی کنید دچار اشتباه نشوید و فقط بر حسب احساسات مشخص  و عادی نظیر خستگی و ترس فکر نکنید , وقتی که میگوئید چیزی را حس می کنید لازم نیست آن چیز شما را به خنده یا گریه انداخته باشد . آنچه  را که ما در جستجوی آن هستیم بیشتر یک عکس العمل فیزیکی است تا عقلانی . مدل بدنش حالتی را بگیرد که مشغول بستن بند کفش باشد . انگیزه او صرفا بستن بند کفش است که یک کار روزانه بحساب می آید و این همان علتی است که عمل بخاطر آن صورت میگیرد . اگر از صدها حالت  طراحی کنید آن وقت است که می توانید از وجود انگیزه های مختلف آگاه بشوید . بسیاری از آنها را که با زبان نمی توان توصیف نمود با طراحی بیان میشوند.

دستورات بخصوصی که در تمرین ۲ جهت طراحی از حرکت داده شده بخاطر این بوده که راه را برای عکس العمل باز نماید. وقتی که به طرحی می پردازید درک شما از حرکت , پرورش یافته و طبیعتا روش  شما در طراحی دگرگون شده و پیشرفت می نماید. این پیشرفت بایستی طبیعی و ناخودآگاهانه باشد. در تمام این تمرینها قانونها موقتا یکی هستند که بایستی از آنها تبعیت نمائید تا بتوانید به قوانین طبیعت دسترسی پیدا کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است