09338059270

تمرین ۵: طراحی از حرکت ناگهانی

حتی در مدت زمان کوتاه یک دقیقه  نیز امکان این هست که چیزهای زیادی را درباره مدل و نحوه قرار گرفتن آن مشاهده کنیم . تمرین حرکت ناگهانی را از اینجهت اجرا می کنید که در طی آن مجبور شوید کل حالت و حرکت را بصورت یک واحد ببینید زیرا آن قدر فرصت وجود ندارد تا چیزی بیشتر از این را مشاهده کنید.

در این نوع تمرین مدل بر جایگاه خود قرار نمیگیرد بلکه او به سرعت بطرف جایگاه خود میرود و بطور ناگهانی کاری را انجام میدهد و سپس هرچه سریع تر جایگاه را ترک می نماید. عمل اوباید یک عمل ساده باشد, مثلا دستش را روی پیشانی بگذارد و یا بازویش رابطرف بالا بگیرد. هنگامی که طراحی می کنید باید بصورت خط خطی  و سریع طراحی کنید و تنها عکس العمل اصلی خود را ضبط نمائید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۲ج طراحی کنید.

حالت و حرکت : منظور ما از حالت , عمل یا حرکت یا جنبش نیست . یک شی ممکن است دارای حالت باشد ولی در حرکت نباشد. می توان حالت را هنگامی هم که مدل در حال استراحت است ولی وضعیت پرتحرکی را گرفته است جستجو نمود.

حالت , همانطور که به درک آن نائل خواهید آمد در مورد هر چیزی که از آن طراحی می کنید بکار میرود حتی در کلوچه روغنی نیز حالت وجود دارد. در نحوه قرار گرفتن روزنامه بر روی میز و همچنین نحوه آویزان شدن یک پرده نیز حالت وجود دارد. منظور از حالت ترکیب تمام نیروهایی است که در جهت یا عکس هم عمل می کنند و مدل آنرا بکار می برد. بکار بردن کلمه عمل بجای حالت نمی تواند کافی باشد.

ممکن است حالت را با خصوصیت و کاراکتر عمل نسبتا یکی بدانیم . بدو گلدان که یکی از آنها بلند و ظریف و دیگری چاق و خپل است نگاه کنید. آنها هم مثل دو آدم متفاوت از نظر خصوصیت با هم فرق دارند. تشابهاتی که زبان ما بوسیله آن غنی می شود خصوصیت یک عمل یا یک چیزی را خلاصه می کند. آن کیفیتی که باعث می شود شما نشستن یک مرد را با حالت سیخ  یکی بگیرید کلید رمز حالتی است که آن نوع نشستن و آن شی دارد.

کلید رمز خصوصیت اشیاء حالت آنهاست. از همین حالت است که سایر صور طراحی نشات میگیرند.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۲ د طراحی کنید

حالت در اشیاء: به یک چراغ نفتی نگاه کنید و درباره کار آن کمی بیندیشید. پس از مدتی پی می برید که محتوی مقداری نفت است و لوله ای شیشه ای دارد که شعله را از هجوم باد محافظت می کند.

یک صندلی از شما دعوت می کند که روی آن بنشینید. اگر این صندلی سفت  عمودی باشد و شما روی آن بنشینید حالتی عمودی  و خشک خواهید گرفت. ولی اگر صندلی کاملا راحتی باشد و کسی روی آن بنشیند, بدن وی در آن فرو رفته و حالت راحتی بخود می گیرد . مردی که صندلی را شناخته است از استفاده متفاوت مردم و از صندلی کاملا آگاه بوده است و صندلی حالت یا خصوصیت شخصی که آن را انتخاب می کند آشکار می سازد.

با استفاده از احساس یا تصورتان می توانید حالتی را که می بینید به حالاتی که بیشتر معمول است تشبیه نمائید. مثلا ستبر بودن پایه چراغ نفتی ممکن است شما را بیاد تاجر متمول خوشبختی بیندازد که با یقه ای تمیز سر خود را بالا نگه داشته است . با احساسی شبیه به این هنگامی که چراغ نفتی را دوباره مشاهده می کنید آنرا از میان بیست نوع چراغ دیگر که چنین حالتی ندارند تشخیص خواهید داد. چنین مشاهده ای آموزنده تر و جالب تر از مشاهده خطوط  سطوح ایستا است و نتیجه و اثر آن می تواند ده سال بعد هم بخاطر آورده شود  حتی اگر تمام مشاهده خود را فراموش کرده باشید.

طبیعتا انگیزه حالت در موجودات بیجان را نمی توان احساس فرض نمود ولی ما گاهی احساس خودمان را به آنها منتقل می کنیم. این مسله در ادبیات و در بسیاری از حرفهای ما معمول است و هنگامی که مثلا درخت بخصوصی را بید مجنون می نامیم این مسله کاملا صدق می کند.ولی برای جستجوی انگیزه واقعی حالت در اشیاء ما بسراغ طبیعی آن میرویم . یک گیاه رو به بالا یعنی بطرف خورشید رشد می کند و گلها هنگامی که بر روی شاخه سنگینی می کنند به صورت واژگون در میآیند. یک درخت خمیده ممکن است بعلت وزش  باد چنین حالتی گرفته باشد و یا وجوددرخت دیگری در کنار آن باعث گردیده تا در قسمتی از آن عمل رشد متوقف شده باشد. آب به این علت جریان پیدا می کند که مایع است و قانون جاذبه آنرا بطرف گودیها می کشاند . اشیاء بخاطر هدف مخصوصی ساخته می شوند و آن  هدف شکل و حالت آنها را مشخص می کند. مته بخاطر چرخاندن و چاقو برای بریدن و توپ برای غلت خوردن هریک بشکل خاصی ساخته شده اند.

یک درخت از بالا به پایین رشد نمی کند بلکه از پایین به بالا میروید. مداد رار روی قسمت پایین کاغذ بگذارید و به حالتی شل و راحت بصورت آزمایشی آنرا رو ببالا بحرکت در آورید و احساس کنید که درخت رو ببالا رشد می کند و شاخه های جدیدی بوجود می آورد بگذارید مدداتان احساس حرکت را تا رسیدن به برگها نیز دنبال کند. آیا حرکت دادن آن مثل آتشی است که از دم موشک خارج می شود یا مثل آبی است که از آبشار سرازیر میشود؟ همانطور که درخت بطرف بالا میرود از محور مرکزی نیز بطرفین شاخه خارج می کند و فرم سه بعدی بخود میگیرد.

ابرها در آسمان به تمام معنا حاوی حرکت باد را منعکس می کنند.ابرها ممکن است در قسمت بالا رشد حجمی داشته و در قسمت زیر بصورتی مسطح و سقف مانند باشند. علفها دارای حرکتی هستند که خود را با آن بطرف خورشید می کشانند و گاهی بوسیله باد قامتشان خم میشود . دیوارهای سنگی را که بشر ساخته است هر یک از سنگهایش از زمین بلند شده و هر یک در جائی مناسب خود نصب گردیده و حالا هم بخاطر سنگینی خود بطرفین و پایین فشار وارد می آورند. جاده ها از سینه تپه ها بالا میروند و دوباره از میان جنگلها بطرف دره میخزند.آنها بوسیله حرکت ایجاد شده و حالا هم بخاطر حرکت وجود دارند.

همراه استفاده از قدرت خود جهت بدست آووردن چیزهای دیگری نظیر نسبتها , پرسپکتیو را نیز خواهید فهمید زیرا واقعیت این است که این چیزها نتیجه حرکت و بخشی از حرکت هستند و خیلی مهم است که مطالعات شما به این مفهوم حرکت و حالت بیشتر از هر چیز دیگر اهمیت بدهد.

بمدت سه ساعت طبق برنامه  2 هه طراحی کنید

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است