09338059270

بخش۳: سنگینی و طراحی حجم پردازی

فرم و سنگینی : با بحث کردن در مورد فرم همانطور که هست باین معتقد می شویم که پیشرفت واقعی در این است که کوشش کنیم خصلت فرم را بفهمیم و تجلیات آن را درک نمائیم. بهرحال من پی برده ام که بیشتر شاگردان اشتباها نوع بخصوصی از ظاهر سطح را بجای فرم به حساب می آورند.

ولی برای من سنگینی جوهر فرم است. چون زندگی یک شی تنها تجلی واقعی آن است بنظر من فرم فرم بیان زنده ای از سنگینی است.

برای اینکه منظور من از عدم وجود فرم درک شود لازم است شما را بیاد ابرهای آهنی و زنان بادکنک مانندی که بطور مکرر در تابلو ظاهر می شوند,بیندازیم. انسان حس می کند که ابر هایی که سفت و سخت بنظر میرسند بایستی محکم روی زمین بنشینند در حالیکه بدنهای توخالی و حباب مانند در هوا شناور گردند. در اینجا آنچه را که فرم فاقد آن شده مفهوم سنگینی آنست.

شما می توانید به جوهر و اسانس سنگینی یک شی حتی پیش از آنکه به فرم آن پی ببرید دست بیابید. فرض کنید که چشم هایتان را بسته اید و دست های خود را برای گرفتن چیزی باز نگاه داشته اید و کسی چیزی را توی دست شما میگذارد . در اینموقع ناگهان از سنگینی شی آگاه می شوید. اگر با دست آنرا بفشارید پی خواهید برد که شی گرد است   یا پهار گوش , نرم است یا سفت و کوچک است یا بزرگ . وقتی  که چشمتان را باز می کنید و آنرا می بینید از سایر جزئیات آن یعنی رنگ نیز باخبر می شوید ولی احساس سنگینی در ابتدا فهمیده شد و بسایر احساسهایی که بعدا بدست آوردیم ربطی نداشت.

فرم و سنگینی به سه بعد پهنا , درازا و ضخامت بستگی پیدا می کنند . پیزی که تنها درارا و پهنا و فاقد ضخامت است, ( بفرض که چنین چیزی موجود باشد) سنگینی ندارد . پس ما می توانیم فرم را شکل سه بعدی سنگینی تصور کنیم.

سنگینی و انرژی : برای پی بردن به مفهوم سنگینی لازم نیست بفکر کیلو و چارک بیفتیم می توان از طریق حس خودتان نسبت به انرژی به وجود آن پیئ  ببرید . فرض کنید که دارید چیزی را از زمین بلند می کنید . اگر این شی سبک باشد انرژی کمی برای بلند کردن آن لازم است ولی اگر خیلی سنگین باشد مقدار زیادی انرژی برای آن لازم است بهمین جهت شما را به تقلا می اندازد شما می توانید سنگینی یک شی را با مقدار انرژی که برای بلند کردن صرف می کنید درک نمائید.

در واقع شما می توانید خود شی را چیزی بنامید که دارای انرژی است. سنگینی یک سنگ به زمین فشار وارد میآورد. همینکه سعی می کنید که شی سنگینی را بردارید وزن آن بمقاومت می پردازد. همین مفهوم مقاومت در مقابل انرژی ماست که ما را از  سنگینی و وزن آگاه می سازد.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است